Updating.....

Chúng tôi vừa nâng cấp máy chủ
Vui lòng trỏ domain về IP mới: 103.221.220.56 để tiếp tục sử dụng website
Trân trọng!